Coaching

Coaching helpt iemand op een prettige manier het maximale uit zichzelf te halen. Vanuit kracht en passie te functioneren. Als professional. En als mens.

Professionele coaching biedt:

  • Andere perspectieven op je persoonlijke uitdagingen
  • Eén-op-één aandacht en sparren
  • Geeft je inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt
  • Helpt bij het ontwikkelen van je besluitvormingsvaardigheden
  • Versterkt je interpersoonlijke effectiviteit
  • Vergroot je vertrouwen

Een goede coach is niet iemand die de antwoorden kent, maar iemand die de juiste vragen stelt. Een goede coach is verder simpelweg een goede coach, omdat tevreden cliënten dit al jaren zeggen. Zo simpel is het écht.

Soms komt iemand er tijdens de coaching achter niet meer op de juiste plek te zitten. Dan is het tijd om keuzes te maken. Soms ervaart men dat als confronterend, maar blijkt het ‘t wel de beste oplossing te zijn. Voor iedereen.

De meeste coaching wordt door Victor Chevallier uitgevoerd. Wanneer nodig wordt hij geassisteerd door één van zijn aanvullende professionals. Denk dan aan de inzet van een assessment, inzet van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) of een tweede spoor re-integratie.

Cliënt op LinkedIn:

Victor heeft de gave om tijdens gesprekken te ‘spiegelen’ wat je nu eigenlijk zegt. Daardoor ontstaat er vaak een nieuw inzicht. Maar je hebt niet het gevoel dat dit inzicht je opgelegd wordt, het is veel meer een conclusie die je min of meer onbewust weg stopte en die door Victor’s vragen tevoorschijn komt.

Bij gesprekken met meerdere partijen stelt Victor zich naar allen constructief op. Maar hij houdt het doel van de gesprekken nauwlettend in de gaten en kan als het nodig is doortastend zijn.

Teus van Middelkoop |  Kunsteducatie | Cultuureducatie | Vakleerkracht beeldende vorming

Opdrachtgever op LinkedIn: 

Victor weet je op een respectvolle en ‘warme’ manier (vanuit de intentie om de wereld voor jou leuker, uitdagender en mooier te maken) te prikkelen en wel zodanig dat het je niet zo makkelijk loslaat. Naar mijn idee ontstaat er altijd beweging.

Geregeld steken Victor en ik samen ook weer even de peilstok in mijn eigen loopbaan en ontwikkeling. Dat is gewoon heel prettig en ook goed om continue bij jezelf te rade te gaan; klopt het voor mij waar ik in zit en/of mee bezig ben? En daar daagt hij toe uit om dat te blijven doen. Is fijn want de weken, maanden, jaren vliegen voorbij en af en toe stilstaan en reflecteren op jezelf is gewoon goed om je eigen (werk)geluk op het netvlies te houden. Fijne, prikkelende gesprekken en tips van Victor ervaar ik als heel waardevol.

Annemarie Brinks | Manager Bedrijfsvoering – Waarnemend Gemeentesecretaris