Dagvoorzitter

Dagvoorzitter of  discussieleider, in essentie zijn ze hetzelfde.
De vraag die Victor bij de start van elke bijeenkomst altijd stelt: ‘Wat moet er na afloop concreet anders zijn dan nu?’

Met de uitkomst helder voor ogen krijgt elke discussie en iedere bespreking focus. Er worden spijkers met koppen geslagen. Met oog voor het proces en gevoel voor ieders belangen. Hij is een geboren interviewer die de juiste vragen op het juiste moment stelt, prikkelt en aanzet tot nadenken. Hij is direct, maar op een respectvolle manier en hij laat iedereen in zijn of haar waarde. Victor speelt met de ruimte en weet ook de droogste stof tot leven te brengen.

Zijn grootste kracht: de diepere laag, het wérkelijke probleem aanboren. De olifant op tafel krijgen. In veel samenwerkingsverbanden is dat geen overbodige luxe, gewend als men is aan een cultuur van elkaar de hand boven het hoofd houden en zaken onder de mat schuiven.

Victor brengt en houdt het thema inhoudelijk op het juiste niveau. Hij weet feilloos feiten van meningen en emoties te onderscheiden en is zich voortdurend bewust van zijn objectieve neutraliteit. Daarbij stelt hij frisse vragen. Niet gehinderd door gevoelens, blinde vlekken of voorkennis die een heldere kijk op zaken in de weg kunnen staan. Sterker: hij heeft vaak geen kennis van het product of dienstverlening van de organisatie. Is dat een nadeel?
Nee! Juist hét grote voordeel van Victor als externe discussieleider of dagvoorzitter. Interpretatieverschillen weet hij daarmee snel boven tafel te krijgen. Daarbij stimuleert hij graag het debat. Maar waakt ook voor zinnigheid en to-the-point. Met ingetogen humor en zelfspot om iedere deelnemer scherp te houden.

En natuurlijk wil hij elke bijeenkomst met duidelijke afspraken en SMART afsluiten.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 

Om uiteindelijk de begeleiding te kunnen afsluiten met concrete en bindende afspraken. Hij is steeds op zoek naar de meest effectieve gespreksvorm: vernieuwend waar zinnig, traditioneel wanneer effectief. Hij helpt om een visie om te zetten naar gezamenlijk gedragen beleid. Je weet wel, alle neuzen dezelfde kant op en zo.