Mediaton

Mediation: het bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. Mediation is eigenlijk een chique Engels woord voor ‘intensieve gespreksbegeleiding’. Een begeleiding die op meerdere momenten en situaties is toe te passen, ook als er nog geen sprake is van een conflict, maar er nog slechts sprake is van ‘meningsverschillen’.  Uiteindelijk wordt elke begeleiding afgesloten met concrete en bindende afspraken.

Victor is ervaren in arbeidsconflicten, één op één disputen, teams en in conflicten binnen-, met- of tussen organen zoals Colleges van Bestuur (CvB) en Raden van Toezicht (RvT). Ook in het stadium als er in het proces al vakbonden en juristen bij betrokken zijn.

Teamcoaching

Teamcoaching

Halvemaan gesprekken

Halve Maangesprekken

Discussieleider

Discussieleider

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter