Mediation

Mediation: het bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. Mediation is eigenlijk een chique Engels woord voor ‘intensieve gespreksbegeleiding’. Een begeleiding die op meerdere momenten en situaties is toe te passen, ook als er nog géén sprake is van een conflict. Bij een startend ‘meningsverschil’ die in potentie uit de hand zou kunnen lopen, nodigen wij je uitdrukkelijk ook uit om hier vrijblijvend het gesprek over aan te gaan!
Want vaak blijkt de schade die is opgelopen door het te lang wachten met het inzetten van professionele hulp zelfs groter dan het oorspronkelijke dispuut.   

Hoe werkt het? 

Eerst vindt er een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats om te horen of jouw probleem met gespreksbegeleiding op te lossen is. Dan wordt er na jouw goedkeuring contact gezocht met de andere partij(en) om daarmee individueel kennis te maken. Dan worden er meerdere individuele gesprekken gevoerd om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om tot een oplossing komen.
Pas in een later stadium zal er een gesprek ingepland worden met de betrokken partijen. 

Wie?

Victor is ervaren in arbeidsconflicten, één op één disputen, teams en in conflicten binnen-, met- of tussen organen zoals Colleges van Bestuur (CvB) en Raden van Toezicht (RvT). Ook in het stadium als er in het proces bijvoorbeeld al vakbonden en juristen bij betrokken zijn. Uiteindelijk wordt de begeleiding veelal afgesloten met concrete en bindende afspraken.

Teamcoaching

Teamcoaching

Halvemaan gesprekken

Halvemaan gesprekken

Discussieleider

Discussieleider

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter

Team coaching

Teamcoaching

Halve maan gesprekken

Halve Maangesprekken

Discussie leider

Discussieleider

Dag voorzitter

Dagvoorzitter

Mediation

Een mediator biedt:

  • Openheid, respect en veiligheid
  • Gelijke ruimte aan partijen om hun standpunt naar voren te brengen
  • Inzicht in de uiteenlopende belangen en de invloed van ieders gedrag
  • Grote betrokkenheid, zonder zelf betrokken te raken bij het conflict
  • Een systematische en transparante manier van werken
  • Voldoende flexibiliteit om in te spelen op de dynamiek van het proces
  • Gevoel voor humor, maar weet deze op gepaste wijze te hanteren

En héél belangrijk: hij oordeelt niet. Een goede mediator filtert feiten uit meningen, de-escaleert emoties en doorziet belemmerende patronen.

Als na oriënterende gesprekken alle partijen uiteindelijk (weer) bij elkaar komen, functioneert hij als een professionele discussieleider, een geboren voorzitter en interviewer die de juiste vragen op het juiste moment stelt. Hij prikkelt en zet aan tot nadenken.

Victor is al in 2003 opgeleid tot mediator en heeft zijn eigen informele stijl ontwikkeld. Pas na de verkennende fase gaan de partijen onder zijn begeleiding om de tafel. En vaak besluit hij tijdens die gesprekken juist die tafel tussen de partijen weg te halen. Want hij probeert elke belemmering weg te halen. Om elkaar met aandacht  te horen, te zien en te ervaren zoals we zijn.

Uiteindelijk wordt de begeleiding afgesloten met concrete en bindende afspraken. Nazorg is daarbij essentieel. Victor houdt na afloop laag periodiek contact met de betrokkenen om er zeker van te zijn dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. 

Hij is ervaren in arbeidsconflicten, één op één disputen, teams en in conflicten binnen-, met- of tussen organen zoals bijvoorbeeld Colleges van Bestuur (CvB) en Raden van Toezicht (RvT). Ook in het stadium als er al vakbonden en juristen bij betrokken zijn.

Opdrachtgever op LinkedIn:

In de afgelopen jaren heb ik Victor leren kennen als iemand die goed kan luisteren, de goede vragen stelt en een groot analytisch vermogen heeft. Hij geeft niet snel op en blijft zoeken naar oplossingen ook al lijken die er niet (meer) te zijn. Een kundig mediator die transparant te werk gaat, staat voor zijn inzet en weet wat hij doet. Hij kan mensen elkaar opnieuw in de ogen laten kijken en op de juiste manier met elkaar in gesprek brengen en houden.

Wouter van den Berg | Beleidsmedewerker Bestuur en P&O | Pieter Zandt Scholengemeenschap 

Opdrachtgever op LinkedIn:

Victor, opnieuw heb je binnen onze school organisatie een lastige opdracht met succes uitgevoerd! Jouw gedreven, enthousiaste en professionele optreden, met de inzet voor opdrachtgever als klant zijn opnieuw van grote klasse. Knap hoe je op deskundige wijze de belangen van beide partijen dient met een focus op een goed resultaat! Alle partijen zijn blij met de uitkomst. 

Jan Kleijbergen | Directeur Technova College