Menu

Onze benadering

Met werkgevers en werknemers die bij het Transitie Instituut aankloppen voor individuele begeleiding, adviezen of groepstrainingen op het gebied van veranderingen, spreken we meteen af: we kunnen elke gewenste kant op, maar stil blijven staan is géén optie.

Victor Chevallier en de aanvullende coaches en trainers zijn warme, begripvolle mensen met talent voor menselijk contact. Maar het zijn ook praktische professionals met heldere doelstellingen voor ogen. Geen zachte heelmeesters. Wie resultaten wil boeken, moet in beweging komen. Stappen zetten.

Totaalbeeld

Wil je uitval van een werknemer voorkomen? Dan is het goed om naar het totale beeld te kijken. Is iemand bijvoorbeeld verwikkeld in een vechtscheiding of zit ze diep in de schulden, dan heeft het geen zin om je alleen te concentreren op de slechte relatie met de leidinggevende. We nemen alles mee in een traject, alles wat het lekker werken belemmert.

Intake & verslaglegging

Van het intakegesprek (wat bij voorkeur bij de cliënt thuis wordt gevoerd), wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Hierin staan onze bevindingen met een korte klachtenomschrijving en een advies aan de opdrachtgever. Een voorstel voor inzet van producten en methoden voorzien van een overzicht van de maximaal te verwachten kosten voor het traject. We vragen met andere woorden een budget aan. Maandelijks achteraf wordt gefactureerd wat daadwerkelijk is uitgevoerd. Als opdrachtgever weet je dus van tevoren precies waar je aan toe bent en wat er gebeurd.

In onze verslaggeving worden sommige thema’s en issues uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van onze cliënt benoemd, of juist niet. We willen geen privacy schenden.

Vanaf het moment dat een werknemer zichzelf meldt, of door de werkgever of huisarts naar ons wordt doorverwezen, is dat “onze” cliënt. We werken dan voor die medewerk(st)er. Ook als de werkgever onze factuur betaalt. Dat is de enige manier om een vertrouwensband te krijgen en tot zinnige oplossingen te komen. Zonder uitzondering is dit in het belang van het proces en de werkgever.

WhatsApp