Teamcoaching

De begeleiding van een team start altijd met vertrouwelijke gesprekken tussen de individuele teamleden, de leidinggevende(en) en Victor. Als dit is afgerond, dan gaat hij in overleg met zijn opdrachtgever om de (leer-)doelen van de Teamcoaching bespreken. Het traject wordt dan meestal gevolgd door één of meerdere Halve Maangesprekken.
Daarop volgend kunnen er bijeenkomsten worden belegd waarin bijvoorbeeld elementen uit de communicatietraining ingezet worden. Of waar dieper op specifieke onderwerpen wordt ingegaan die de eerdere Halve Maangesprekken hebben opgeleverd. 

Wat in het daaropvolgende traject en proces van essentieel belang is om een blijvende verandering te kunnen bewerkstelligen, is in hoeverre zowel de opdrachtgever, de organisatie als Victor de mogelijkheid, het mandaat en de vrijheid krijgen om te kunnen ‘doorpakken’.
Want tijdens de begeleiding van trajecten komen altijd thema’s naar boven, zoals bijvoorbeeld een slecht functionerende organisatie, of een matig functionerende leidinggevende of medewerker, waarop gehandeld moet kunnen worden. Om uiteindelijk de begeleiding te kunnen afsluiten met concrete veranderingen en bindende afspraken. Anders wordt er misschien wel veel geconstateerd, maar verandert er uiteindelijk niets. En als Victor ergens voor wil in staan is dat de beroemde Verandering. Daar staat hij voor: Voor de verandering. Een structurele en duurzame verandering. Transitie dus.

Anders moet je iemand anders vragen voor jouw opdracht waar je gegarandeerd veel meer geld aan kwijt bent, misschien leuke ochtenden of middagen mee hebt, maar er achteraf toch niets veranderd blijkt te zijn.

Google zelf maar eens op ‘Coaching’, ‘Teamcoaching’ of ‘Groepsdynamica’, dan komen ze vanzelf naar boven zweven.