In alle bescheidenheid denken we dat Victor daarvoor een prima keuze is! Hij is steeds op zoek naar de meest effectieve gespreksvorm: vernieuwend waar zinnig, traditioneel wanneer effectief. Hij helpt om een visie om te zetten naar gezamenlijk gedragen beleid. Je weet wel, alle neuzen dezelfde kant op en zo. Hij onderscheidt feiten van meningen en is zich voortdurend bewust van zijn objectieve neutraliteit. Daarbij stelt hij frisse vragen. Niet gehinderd door gevoelens, blinde vlekken of voorkennis die een heldere kijk op zaken in de weg kunnen staan. Hét grote voordeel van een externe discussieleider of dagvoorzitter. En misschien het belangrijkste: interpretatieverschillen weet hij snel boven tafel te krijgen. Daarbij stimuleert hij graag het debat. Met ingetogen humor en zelfspot om iedere deelnemer scherp te houden. [Meer] (Doorlink naar Discussieleider) Maak gelijk een afspraak! [Calendly]

Comments are disabled.